Internationell roaming

Med TDC Mobil kan du ringa i närmare 200 länder och hos mer än 450 utländska operatörer. När du använder TDC Mobil i utlandet, ringer du via en utländsk operatörs mobilnät (roaming).

Priser

När du använder mobilen i utlandet hamnar samtalskostnaden på din mobilfaktura från TDC, men detta kan ske med någon månads förskjutning. Observera att prisplaner som Fastpris eller Mobil anknytning inte gäller för samtal i utlandet. Läs mer om detta i frågor och svar under Mobilsupport.

Val av operatör vid internationell roaming

Vanligtvis är din mobil inställd på automatisk roaming och telefonen söker automatiskt efter åtkomst till ett mobilnät. Telefonen försöker alltid i första hand hitta operatörspartners för att ge dig lägsta pris. Bland dessa operatörer kopplas du in på det nät som har bäst täckning där du befinner dig. Du kan även välja operatör själv om du ställer in telefonen på manuell roaming (fungerar inte på alla telefoner).

Utlandssamtal

Med TDC Mobil kan du ringa från Sverige till utlandet med en tydlig prissättning utifrån zonindelning. Priset är detsamma om du ringer från Sverige till en mobiltelefon eller en fast telefon i utlandet. 

Fördelar med TDC mobiltjänster för utlandet

  • Få lägre priser med tilläggstjänsterna Världen och Världen data
  • Ringer du mycket till utlandet får du lägre samtalskostnader med tjänsten Utland
  • Med någon av våra operatörspartners får du bästa möjliga pris