Med TDC Mobil får du tillgång till täckning och nättjänster i teknikens framkant. I vårt kärnnät producerar vi tjänsterna, håller reda på alla abonnenter och sköter all koppling av trafik (tal, sms, data, mms).

Täckningskarta 

Här hittar du detaljerad täckningsinformation och datahastigheter (datorsimulerad, avvikelser kan förekomma, ej inomhustäckning).Nätstatus 

Här hittar du aktuell driftinformation.Täckningsdefinition

Bastäckning
Här finns möjlighet att ringa och surfa utomhus under förutsättning att du inte försämrar mottagningen (exempelvis ha telefon i handen, fickan eller väskan).

God täckning
Här finns goda möjligheter att ringa och surfa utomhus. Även möjligt att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen (exempelvis ha telefon i handen, fickan eller väskan).

Mycket god täckning
Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Konsumentverkets definition

Sedan 1 januari 2015 finns en överenskommelse mellan operatörer om marknadsföring av täckning för mobila tjänster. Detta innebär bättre information om täckning och tydliga riktlinjer för branschen för att på så vis ge konsumenten rätt förväntan på tjänsten. Täckningskartor ska ta hänsyn till följande parametrar:

- Mobilterminalens mottagarprestanda
- Kunna föra samtal i båda riktningarna med god sannolikhet
- Kunna ha ett datakoppel med god kvalitet i båda riktningarna med god sannolikhet

Inomhustäckning

I takt med att företag använder alltmer mobiltelefoni blir en god inomhustäckning viktigare. Många gånger kan befintlig täckning räcka men för att vara på den säkra sidan är det bäst att vara noggrann innan en portering eller större övergång till mobiltelefoni sker. TDC erbjuder  lösningar som säkerställer både täckning och kapacitet.