På TDC samarbetar vi med marknadsledande partners och leverantörer för att leverera moderna lösningar för fast telefoni. Ett telefonsystem ska lösa kommunikationsbehov och effektivisera arbetet, och genom att integrera mobilt med stationärt arbete skapas en flexibel arbetsmiljö.

Direktanslutning

TDC Direktanslutning är en traditionell ISDN-anslutning för företagsväxlar. Med anslutning till TDC:s telefoninät garanteras hög tillgänglighet och låga samtalsavgifter.

Egen förbindelse och nummerportering

Med tjänsten får ni en egen fast förbindelse som erbjuds i steg om 30 kanaler. Anslutningsformen är standardiserad vilket gör det enkelt att ansluta olika sorters utrustning. Vår infrastruktur garanterar mycket hög kapacitet och framkomlighet. Nätet övervakas dessutom dygnet runt, alla dagar på året. Ett byte av operatör kräver inga byten av telefonnummer – vi flyttar över era nummer till oss (porterar).

Fördelar med direktanslutning

 • Garanterad hög tillgänglighet
 • Låga samtalsavgifter
 • Egen fast förbindelse som erbjuds i steg om 30 kanaler
 • Enkel att ansluta till olika sorters utrustning
 • Nätet övervakas dygnet runt, årets alla dagar
 • Byte av operatör kräver inte byte av telefonnummer

Företagsväxel

TDC samarbetar med marknadsledande partners och leverantörer av växelsystem. Det, tillsammans med vår expertis, gör att ni som företag eller organisation får plats att växa som ni själva vill. Ett telefonsystem ska lösa kommunikationsbehov och effektivisera arbetet, och genom att integrera mobilt med stationärt arbete skapas en flexibel arbetsmiljö.

Tillgänglighet

Växelsystemet kan ingå som en del i nätverket där flera medier - tal, data och video - använder en gemensam infrastruktur. Ni ska på ett effektivt och flexibelt sätt kunna erbjuda hög servicenivå och tillgänglighet för kunder och samarbetspartners.

Mobil växelanknytning

Vår kundplacerade företagsväxel kan förse er med en rad användbara tjänster, allt för att underlätta och göra processerna smidigare. Bland annat ingår mobil växelanknytning, där mobiltelefonen fungerar som en egen anknytning i själva företagsväxeln.

Samtalshantering på flera nivåer

Givetvis finns mötestjänster som möjliggör telefonkonferenser med många deltagare, och vi erbjuder teleadministration där mätning av trafikflöden kan användas för att lära känna samtalsmönster, kontrollera trafikfakturor eller fördela kostnaderna i organisationen. Självklart kan vi erbjuda hänvisningssystem, röststyrning och röstbrevlådor. Sist men inte minst förser vi er även med möjligheten att spela in samtal med hjälp av inspelningsutrustning: allt från enkla bandspelare till serverbaserade system.

IP-telefoni

SIP-anslutning möjliggör en gemensam infrastruktur för datakommunikation, fast telefoni och mobiltelefoni. Telefoni till publikt nät sker över vårt nätverk med SIP-protokoll. Ett inbyggt system kontrollerar samtalskvalitet och tjänsten är separerad från internet.

Säker anslutning mot det publika telenätet

SIP har sedan länge varit en standard för IP-telefoni. Med denna anslutningsform finns nu även möjlighet att ansluta din telefonväxel mot det publika telenätet. Ni får en förenklad integration av applikationer för till exempel multimedia och collaboration. Dessutom behöver du varken separata telefoniförbindelser över isdn eller onödig teknik i din telefonväxel.

Fördelar med IP-telefoni

 • Anslut telefonväxeln mot det publika telenätet
 • Förenklad integration av applikationer
 • Varken separata telefonförbindelser över ISDN eller onödig teknik i telefonväxeln behövs
 • Tjänsten är separerad från internet

Abonnemang

Telefonabonnemang är en analog teleanslutning till det publika nätet (PSTN). Tjänsten passar utmärkt för mindre anläggningar där det inte finns någon växel eller som komplement till ett större kontor där analog anslutning krävs. Tjänsten kan utöver analoga telefoner användas för fax, larm, kortterminal, modem, porttelefon, hisstelefon och mycket mer.

Flytta abonnemang till TDC

Om du har befintliga analoga abonnemang hos någon annan operatör är det möjligt att behålla samma lösning genom att flytta över dem till oss på TDC. Därmed kan du få alla dina telefonitjänster av en leverantör, och tillgång till bland annat statistik på vår kundportal, TDC Service Online.

Mycket på köpet

Till tjänsten kan du addera en hel del tilläggstjänster, men redan från start ingår bastjänster såsom vidarekoppling, samtal väntar, överflyttning och påminnelse.

Fördelar med telefonabonnemang från TDC

 • Befintliga telefonabonnemang kan enkelt flyttas över till TDC
 • Passar både små och stora kontor
 • Få alla telefonitjänster från en enda leverantör
 • Tillgång till statistik på vår kundportal, TDC Service Online