It livlina vid naturkatastrofer

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av ett förödande jordskalv. Morgan Holmberg, krisledare på TDC Sverige, fick uppdraget att i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) regi hjälpa till med it och telekom i Nepals katastrofområde.

Den 25 april 2015 drabbades Nepal av ett jordskalv med magnitud 7.8. Ett stort antal efterskalv har ägt rum, och över 7 000 personer har bekräftats omkomna. 14 000 har skadats och så många som 500 000 byggnader kan ha raserats. Morgan Holmberg, TDC-medarbetare tillika krisledare i TDC Sverige, fick uppdraget att i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) regi hjälpa till med it och telekom i Nepals katastrofområde.

 – Min roll, tillsammans med andra från internationella biståndssamfundet, var att upprätta, underhålla och stödja en it- och teleinfrastruktur som möjliggör för hjälporganisationer att utföra sina viktiga uppdrag, berättar Morgan. Inte heller i internationella biståndssammanhang klarar vi oss utan it och telekommunikation om vi ska hinna göra det som behövs i tid.

– Jag har förmånen att vara registrerad i MSB:s resursbas och är utbildad för att med mycket kort varsel kunna åka ut till humanitära katastrofer. I detta uppdrag åkte jag som IT Officer på ett längre uppdrag, men det kan också vara som ICT Officer eller i ett Assessment and Coordination Team för EU:s Civilskyddsmekanism för att koordinera inkommande internationella insatser. Då rör det sig om 1-3 veckors insats. Detta uppdrag varade tre månader och jag är utlånad av MSB till FN:s WFP (World Food Programme).

IMG_3043_Nepali_Ashish_Dahal

 – Uppdragen förutsätter självklart att min arbetsgivare är positivt inställd till dessa internationella humanitära hjälpinsatser och det stödet känner jag verkligen. Min chef, mina kollegor och TDC:s ledning har stöttat mig helhjärtat. Samma med min familj.

Morgan Holmberg är bara en av många på TDC som tidvis arbetar åt FN, EU eller MSB i olika roller och konstellationer i det humanitära hjälparbetet.

WP_20150520_015_MorganHolmberg_webb