• Mer än bara en karriär

    Att gå till jobbet och känna att man gör skillnad, det är vardag för många som jobbar på TDC. Läs och se hur det kan vara att jobba med samhällsviktiga kommunikationslösningar.

Välkommen till TDC, som är en del av Tele2, där ett jobb är så mycket mer än bara en karriär. Genom uppdragen för våra samhällsviktiga kunder gör vi skillnad som skapar mening i vardagen 
och engagemang hos var och en av oss på TDC. Här jobbar du i en spännande och variationsrik miljö, tillsammans med några av Sveriges främsta inom it och telekom. Låter det som något för dig?

På TDC är vi noga med att skapa ett positivt arbetsklimat och vi har tagit ställning för ett inkluderande förhållningssätt i arbetslivet. Vi vet att engagerade medarbetare utvecklar vårt företag och berikar vår organisation, gör oss mer konkurrenskraftiga och skapar ett ännu större värde för våra kunder. Som anställd hos oss har du därför stort inflytande och stor möjlighet till personlig utveckling. Här kan du ta del av personliga berättelser från några av oss som jobbar på TDC.

När 500 000 byggnader rasat måste internet fungera

Våren 2015 drabbades Nepal av ett jordskalv som mätte 7,8 på Richterskalan. Morgan Holmberg är så kallad krisledare i TDC Sverige. Han var snabbt på plats för att styra upp it- och teleinfrastrukturen i landet. För god kommunikation är viktigt – inte minst i humanitära katastrofer.

Läs mer om Morgan.

För kunden ska det bara fungera

Abtin Hassani jobbar som incident manager. Han är en av de på TDC som varje dag ser till att våra samhällsviktiga funktioner, som telefonin på ett sjukhus eller datatrafiken på en flygplats, fungerar som den ska. Dygnet runt, året runt.

Teresia jobbar närmast kunden

Teresia Bjarneby är service manager och den som har den dagliga kontakten med stora avtalskunderna. Tillsammans med ansvarig säljare är hon även med och utvecklar kundens affär. En av de roligaste sakerna med jobbet menar Teresia är möjligheten att få vara förutseende och förbereda kunden för vad som händer i morgon.

Kommunikation är viktigt

På TDC tillgodoser vi alla sorts behov av it- och kommunikationslösningar. Vårt uppdrag är att skapa värde och samhällsnytta med fokus på funktionalitet och tillgänglighet åt våra kunder. Eftersom vi levererar integrerade lösningar till många av landets största företag och de flesta landsting och kommuner är vi en viktig del av Sveriges infrastruktur. 

Vi verkar i en värld där villkoren hela tiden förändras. Ny teknik ställer nya krav, men kan också leda till många förbättringar. Vår roll på TDC är att fungera som en brygga mellan människa och teknik. 

Många av våra kunder har samhällsviktiga funktioner som står och faller med väl fungerande kommunikation. Det innebär ett stort ansvar. Men också en fantastisk möjlighet att göra skillnad och skapa mening i människors vardag. Utan väl fungerande kommunikation stannar samhället. Därför menar vi att kommunikation är viktigt.

Våra värderingar är vår ledstjärna

Dessa är våra principer som vägleder oss i allt vi gör, oavsett arbetets omfattning eller karaktär:

Värdeskapande
Ett av våra rättesnören på TDC är att vi ska skapa värde för våra kunder, och/eller för samhället. För detta krävs att vi är innovativa och att vi hela tiden utvecklas optimalt med hjälp av tidigare erfarenheter och återkoppling utifrån.

Engagerade
Kommunikation är viktigt. Därför är vi tillgängliga, tydliga och inlyssnande. Vi ställer rätt frågor och ger snabb återkoppling. Det är viktigt att vi alla är engagerade och att vi löser problem gemensamt, som ett lag.

Trovärdiga
Trovärdighet och hög kompetens är vår stadiga grund. Vi tar reda på fakta, baserar besluten på korrekt information samt håller oss uppdaterade och informerade. Vi gör ständigt vårt yttersta för att leverera det vi lovat.

Mångfald är framtiden

På TDC har vi tagit ställning för ett inkluderande förhållningssätt i arbetslivet. Vi vet att mångfaldsarbete är viktigt eftersom det ökar motivation, effektivitet, kreativitet och innovation hos personalen, samtidigt som verksamheten blir mer lönsam. Därför är TDC aktiva medlemmar i den ideella organisationen Diversity Charter, som arbetar för att påvisa hur framgångsrikt mångfaldsarbete kan se ut i praktiken.

TDC har alltid ett mångfaldsperspektiv som grund för rekryteringar. Vår målsättning är att märkbart öka mångfalden, och ett sätt att göra det är att tillsätta tjänster via Diversity Challenge – ett internationellt program som matchar arbetsgivare med kandidater med höga kvalifikationer och internationell bakgrund. Det kvinnliga nätverket (se nedan) är ett annat sätt att nå målet.

TDC WIN – Women In Network

På TDC är målsättningen att 2017 ha 33 % kvinnliga ledare. För att uppnå detta gör vi flera åtgärder, varav chefsnätverket TDC WIN är ett. Chefsnätverket ska bidra till att öka andelen kvinnor i chefspositioner inom bolaget. Det ska också utveckla och behålla kvinnliga chefer samt göra fler kvinnor synliga genom nätverkande och därmed öka förutsättningarna för rörelse intern mellan enheterna.

Nätverket ska bidra till att göra TDC till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Genom att vi lever i enlighet med våra värderingar kan vi bli ännu mer konkurrenskraftiga i att locka rätt kompetens.