TDC har ett av Nordens största och mest utvecklade egna kommunikationsnät. Med vårt eget stamnät och ett IP-nät som har en tillgänglighet på hela 99,999 %, behöver våra kunder inte oroa sig över nertid. Därmed levererar vi våra tjänster på ett nät som är optimerat för alla de kapacitetskrävande applikationer som företag och organisationer kräver; data, telefoni, video och avancerade affärssystem.

Kostnadseffektivt och flexibelt

I och med att vi äger vårt eget nät kan vi garantera tillgänglighet, säkerhet och kapacitet samt anpassa våra tjänster och lösningar efter era och era kunders önskemål och behov. Vi är inte heller beroende av andra aktörer. Det gör att vi kan begränsa de kostnader som hyrda förbindelser medför.

Tillgänglighet och säkerhet

Nätet övervakas dygnet runt, året om, för att vi ska kunna garantera tjänsternas tillgänglighet och kapacitet. Med vårt uppgraderade nät kan vi erbjuda högsta säkerhet och stabilitet, med korta omslagstider och maximal redundans. All vår hårdvara förvarar vi och hanterar i våra datacentra som är några av Europas säkraste.