• Bättre samarbeten

    Vi förvandlar Skype for Business till en komplett kommunikationslösning för bättre samarbete. Se filmen så förklarar vi på 1 min!

Vi har gått från arbete på en bestämd plats till samarbete oberoende av tid, plats och enheter. Och med hjälp av ny teknik är det möjligt att både samarbeta och ta kontakt med kollegor, kunder och medborgare oavsett tid, rum och plats, utan att tappa vad som är viktigt med att träffas öga mot öga.

Erbjudande från TDC

På TDC har vi lång erfarenhet av att leverera kommunikationslösningar till stora företag och offentlig sektor. Vårt erbjudande utgår från behovet av en funktionell, flexibel och samlad kommunikationsmiljö. Skype for Business innehåller samtal, video, meddelande och dokumentdelning, men plattformen är inte helt komplett utan integration med de telefonifunktioner som du redan har idag.

Skype for Business som plattform

Skype for Business används redan idag av en majoritet av de svenska organisationerna för formella möten, men det finns en stor potential i att förbättra kommunikationen även i de informella kontakterna. Genom att göra det lika enkelt att använda Skype for Business som att ringa ett telefonsamtal så kan du, dina kollegor och kunder komma närmre varandra och få mer gjort, tillsammans.

En komplett kommunikationslösning

Vi har kompetens att integrera en mängd olika tjänster och system med Skype for Business. På så sätt skapas en komplett kommunikationslösning som du dessutom kan administrera på ett ställe. Du väljer själv vilka lösningar som passar ditt företag bäst. Som användare får du en sömlös upplevelse i kontakten med dina kollegor och externa kontakter. Och it-avdelningen får färre plattformar att underhålla.

Bygg en kommunikationslösning

Populära lösningar

Vi kan hjälpa dig att skapa ett mervärde ur något du kanske redan betalar för eftersom Skype for Business ofta ingår i Office 365-abonnemang. Några populära sätt att börja dra nytta av våra tjänster för Skype for Business är:

  • Anslutning av Skype for Business mötestjänster till befintlig växel
  • Videopaket som optimerar konferensrum för Skype for Business
  • Förstudier och konsulttjänster för att ta steget till en bättre samarbetsmiljö
  • Fasta och mobila abonnemang anpassade för Skype for Business med statusvisning, valbar nummervisning och hänvisning/telefonist

Vill du veta mer?

Tack!

Vi kommer kontakta dig!

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika team ligger i de informella kontakterna. Det visar en omfattande studie från MIT Media Lab. Och hur vi kommunicerar med varandra är minst lika viktigt som vad vi säger. Studien pekar på 3 faktorer i vårt sätt att kommunicera som påverkar ett teams prestation. Dessa är är: energinivå, engagemang och nyfikenhet.

Batteri

Energinivå

Energinivå handlar om hur ofta och på vilket sätt vi kommunicerar med varandra. Det handlar om gester, kommentarer och annat som bekräftar andra under ett samtal. Team med hög nivå av positiv energi, som bekräftar varandra under samtal och möten, kommer att prestera bättre. Kommunikation och bekräftelse utanför mötesrummen, informella kontaktpunkter, som till exempel via snabba meddelanden i chatten eller att hälsa på varandra vid kaffemaskinen, har stor betydelse för energinivån. I sammanhanget bli också video viktigt eftersom kroppsspråket säger mycket om hur vi verkligen känner och tycker. Att kunna tolka någon genom att ta del av miner och gester under ett samtal blir alltså en fördel och där spelar video en stor roll.

Tumme upp

Engagemang

Engagemang handlar om hur vi tillför och bidrar med energi i en grupp. Handlar alltså om hur vi involverar andra i gruppen och vilken energi – eller entusiasm – vi själva visar inför ett projekt eller samtalsämne. Om fler bidrar med positiv energi, desto större chans är det att fler känner sig engagerade. Mer energi, mer engagemang, är lika med ökad lönsamhet. När samarbetsverktygen används så krymper distansen mellan människor som sitter på olika platser och vi får därmed bättre förutsättningar för ökat engagemang.

Kompass

Nyfikenhet

Nyfikenhet – eller exploration – är då individer i ett team har eller tar kontakt med individer utanför det egna teamet. Det är viktigt för tillförsel av ny energi och har visat sig särskilt viktigt för team som jobbar med kreativa uppgifter som till exempel innovationsprojekt. Högpresterande team har oftare kontakt med andra team än de som presterar lite sämre. Samarbetsverktyg som gör det enkelt att inkludera andra organisationer kommer att användas mer och förbättra kvaliteten i samarbetet med andra.

Studien bakom vad som skapar framgångsrika team bekräftar också tesen om att det inte går att ha 11 supertalanger på planen. Eller ens människor stöpta i exakt samma form. Bästa sättet att välja ut en projektgrupp är inte genom att endast plocka de uppenbara talangerna. Titta och fundera istället på hur individerna som grupp kommunicerar med varandra och hur de tillsammans skapar energi och engagemang i gruppen. I och utanför mötesrummet.

Insikterna ovan har inspirerats från en studie publicerad i Harvard Business Review:
The New Science of Building Great Teams, Harward Business Review, Alex "Sandy" Pentland

Vill du veta mer?

Tack!

Vi kommer kontakta dig!