Denna sida omfattar enbart användarsupport för Scale produkterna som listas i innehåll nedan. Support för alla andra Scale produkter och tjänster ska du söka hos den som är ansvarig för telefoni i din organisation.

Skapa eller ändra ditt TDC Scale Lösenord

Ett TDC Scale lösenordet används för samtliga tjänster inom Scale som kräver inloggning. Om du ändrar ditt TDC Scalelösenord för en tjänst, ändrar du det för alla sådana tjänster. Använd denna länk för att börja processen att skapa eller ändra ditt Scale lösenord.

TDC Communicator

TDC Communicator är en så kallad 'softphone' som gör att du kan ringa och ta emot samtal i din dator via internet. Med TDC Communicator har du dessutom ett eget mötesrum, du kan chatta och se tillgänglighet på dina kollegor.

Användarmanualen TDC Communicator
TDC Communicator för PC
TDC Communicator för Mac

TDC Scale App

TDC Scale-appen

TDC Scale appen gör att du kan hantera flera Scale funktioner direkt i mobila enheter. Till exempel kan du söka efter kollegor, hantera hänvisningar och se kollegors linjestatus. Appen ger dig en tydlig överblick och du ser vilka som är tillgängliga eller upptagna. Appen finns för både iPhone och Android. Ladda ned appen från din App Store.

Snabbguide Scale App

Scale Inspelning

Scale Inspelning gör att du kan spela in samtal och sedan lyssna, lagra eller radera inspelningarna. Du hantera tjänsten genom ett webbgränssnitt och all information lagras centralt hos TDC. Du kan välja mellan att spela in alla samtal alltid eller bara  när du manuellt aktivera tjänsten. Tjänsten beställs av TDC genom din telefoniansvarig.

Användarmanualen Scale Inspelning
Öppna Inspelning webbklienten

Scale Callcenter webbklient

Scale Callcenter webbklienten är till för agenter i callcenters och ger dem ett smidigt sätt att hantera telefonin i callcenter. Som agent kan du t. ex. svara på samtal, hantera kontakter, ändra din tillgänglighet och ser flera olika rapporter. Tjänsten kan skräddarsys för att se och hantera köer och för att prioritera enskilda samtal. Tjänsten beställs av TDC genom din telefoniansvarig.

Användarmanualen Scale Callcenter Webbklient
Öppna Callcenter webbklienten

Scale Hänvisning och röstbrevlåda

Denna grupp av tjänster omfattar många tjänster. Dock är följande tre tjänster de som du som användare kan styra någorlunda själv.

Kalenderkoppling mot Outlook

Via Kalenderkoppling mot Outlook kan du göra dina hänvisningar själv, utan att behöva vända dig till telefonist. Du synkar dina bokningar mot hänvisningssystemet, din telefon stängs och telefonist och kollegor ser ditt frånvaro-besked.

Snabbguide Kalenderkoppling mot Outlook

Talstyrd telefonist

Talstyrd telefonist tjänsten gör att du kan styra flera funktion i växel med rösten. Till exempel kan du koppla till person eller funktion med valfria ord och aktivera hänvisning. Dessutom är tjänsten vaken dygnet runt, sju dagar i veckan.

Snabbguide Talstyrd telefonist

Informera med röstbrevlåda

Via Informera med röstbrevlåda kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera är ett webbaserat program och adressen dit får du av din systemadministratör.

Snabbguide Informera med röstbrevlåda
Öppna Informera webbklienten

Snabbguider för telefoner

Konferenstelefoner