Många företag och organisationer upplever en ökad hotbild för belastningsattacker, så kallade DDoS-attacker, som blockerar bandbredd och överbelastar servrar genom att de bombarderas med en mängd frågor. Belastningsattacker innebär att kunder och leverantörer inte kan kommunicera med företaget eller organisationen.

Skydda ert varumärke

När företag och organisationer utsätts för attacker kan skadorna drabba flera funktioner i verksamheten, exempelvis kundservice, och leda till dyra kostnader och tidsförluster. Det kan även ha en negativ påverkan på varumärket.

Den sociala faran

På senare tid har sociala medier lett till att angreppen har ökat. Anledningen till det är att de gör det lätt att sprida information mellan tiotusentals användare.

Lösningen är TDC DDoS Protection

Som svar på allt detta har vi utvecklat produkten DDoS Protection, som försvarar er mot DDoS-attacker. Det är en nätverksbaserad lösning som skyddar all er tekniska infrastruktur – DoS såväl som DDoS. Vi anpassar lösningen helt efter era behov och förutsättningar. Den är även framtidssäker eftersom vi kontinuerligt uppdaterar produkten.

Fördelar med DDoS Protection från TDC

  • Ni undviker kostsamma attacker
  • Kundservicen är konstant uppe
  • Ert varumärke stärks
  • Servrarna är trygga