Med Nordic IP VPN får ni en tjänst där alla anslutna enheter kommunicerar direkt med varandra, utan att ta omvägen via huvudkontoret. Ökad produktivitet och kostnadseffektivitet i kombination med så gott som obegränsad kapacitet är några av fördelarna. Tjänsten gör administrationen och upprätthållandet av en central säkerhetspolicy enklare och ger lägre driftkostnader. Det är en verkligt nordisk tjänst, med vilken ni kan välja mellan centraliserad eller lokal support.

En flexibel lösning ni kan lita på

Den tekniska lösningen gör det mycket enkelt att skräddarsy tjänsten. Ni kan till exempel ansluta nya arbetsplatser, ändra kapaciteten eller utöka med ytterligare tjänster när era behov förändras. Exempel på tilläggstjänster är Dial IP VPN och Internet VPN Gateway. Tillsammans med vår tjänst Quality of Service (QoS) ges även möjlighet till prioritering av företagets affärskritiska system och applikationer.

Hög tillgänglighet

För att säkerställa tillgängligheten är stamnätet byggt i ringstruktur. Det innebär att det alltid finns alternativa vägar för informationen att färdas vid exempelvis transmissionsfel.

Serviceansvar

Vi kan ta hela ansvaret för drift och underhåll med service och support dygnet runt - allt till en garanterad servicenivå med hög tillgänglighet och kvalitet. Vår utgångspunkt är att våra kunders kärnverksamhet är viktigare för dem än administration och underhåll. Och genom vår kundwebb ges information om nätlösningen med bland annat statistik för kapacitetsutnyttjandet på varje arbetsställe.

Fördelar med Nordic ip vpn

  • All kommunikation i en lösning
  • Lägre driftkostnader
  • Välj mellan centraliserad eller lokal support
  • TDC ansvarar för all drift och underhåll
  • Stort urval av tilläggstjänster

Namn
TDC Nordic IP VPN

Erbjuds till
Företag med 50 anställda och uppåt

Tillförlitlighet
99,999 % driftsäkerhet

Produktblad
TDC Nordic IP VPN