På internet kommunicerar datorer, smartphones och annan utrustning genom internetprotokollet. Nu har de sista av de drygt fyra miljarder IPv4-adresserna delats ut, vilket ökar behovet av nästa generations protokoll, IPv6.

Mångårig kunskap

Efter att i flera år arbetat med IPv6 har vi sett ett stort behov hos kunder att få rådgivning inom området. Alla nytecknade internetabonnemang får automatiskt en IPv6-adress. För att IPv6-tekniken skall fungera fullt ut har vi kartlagt och optimerat nätet genom att stödja ”native IPv6” i alla led.

IPv6 Assessment

Tjänsten innebär rådgivning genom en förstudie, införande- och migreringsplanering. Förstudien kan innehålla dokumentation av befintligt nätverk, IP-plan samt sammanställning av befintlig utrustning och dess möjligheter till IPv6. Införande- och migreringsplaneringen innehåller bland annat IPv6-workshops, adresseringsstrategi, IPv6 high-level och low-level design samt säkerhetskonfiguration.

Fördelar med ipv6 från TDC

  • Framtidssäkert
  • Du får full koll på dina behov 
  • ”Native IPv6” stöds i alla led 
  • Djupgående rådgivning ingår