För den som vill styra företagsnätets IP-kommunikation med egen utrustning är ethernet VPN en mycket kraftfull och flexibel tjänst. Den kan liknas vid en ethernetswitch som förbinder era verksamhetsställen och där alla kommunicerar direkt med alla i en så kallad "full mesh". Det ger er frihet att självständigt styra trafiken på IP-nivå.

TDC Nordic Ethernet VPN

Med TDC Nordic Ethernet VPN kan du koppla ihop dina lokala nätverk – oavsett om det är kontor, butiker eller verkstäder. Ethernet VPN baseras på TDC:s stamnät, vilket garanterar hög drifttillgänglighet. Du kan dessutom använda din befintliga IP-struktur.

Fördelar med ethernet VPN från TDC

  • Kostnadseffektivt eftersom lösningen eliminera flaskhalsar i nätverket
  • Trafiksepareringen som skydd mot säkerhetshot
  • Lösningen växer med verksamheten
  • Centraliseringen gör att arbetssätt kan behållas över landsgränser
  • Garanterat hög drifttillgänglighet
  • Styr trafiken själv på IP-nivå