Vi erbjuder ett stort urval av mötestjänster som effektiviserar er kommunikation. Vissa av dem är bastjänster, vilket betyder att de ingår i abonnemangskostnaden för telefoni. Andra är tilläggstjänster som du beställer separat. Vår infrastruktur garanterar hög kapacitet och framkomlighet och nätet övervakas dessutom dygnet runt under årets alla dagar.

Kundplacerad möteslösning

Genom en kundplacerad möteslösning är det enkelt att boka en telefonkonferens och sedan skicka ett mejl eller en mötesinbjudan via Outlook. Interna telefonkonferenser blir dessutom gratis. Du kan direkt se om en kollega är på plats och det är enkelt att koppla upp en konferens med många deltagare och dessutom dela dokument eller köra en presentation. Det är även möjligt att spela in hela konferenser med synkroniserat tal och presentation. 

Telefonkonferens och e-möte 

Ett konferenssystem gör det möjligt att hålla telefonkonferenser med många deltagare utan att använda operatörstjänster. Om ni har mycket kunder eller personal på olika platser kan det medverka till att förbättra samarbetet och spara både tid, miljö och pengar på resor. Med e-möte kan applikationer som Word, Excel och Powerpoint delas mellan deltagarna. 

Flexibla telefonmöten

Effektiv kommunikation är en förutsättning för ett framgångsrikt företag. Med TDC Telemöte får ni ett eget mötesnummer vilket fungerar när som helst från alla destinationer, nationellt som internationellt. Du dimensionerar själv hur många samtidiga parallella konferenser och hur många samtidiga deltagare du önskar på ditt mötesnummer – upp till tio samtidiga konferenser med 15 deltagare per konferens.

Tryggt, stabilt och låga kostnader 

Sexsiffriga koder, en för mötesdeltagare och en för ordföranden, gör mötet säkert. Konferensen öppnas först då ordförandekoden anges. Telefonmöteslösningen är centralt placerad i TDC:s redundanta nät, vilket garanterar hög tillgänglighet och stabilitet. Förutom den fasta månadsavgiften för tjänsten betalar varje deltagare sina egna samtalskostnader (ungefär som ett vanligt nationellt samtal). Tidigare administration kring fördelning av konferenskostnader reduceras därigenom till fördelning av endast en fast månadsavgift.

Fördelar med telefonkonferenser och e- samt telefonmöten

  • Snabbt dela information
  • Effektivare möten och sänkta resekostnader
  • Stort urval av mötestjänster
  • Möjliggör telefonkonferenser utan operatörstjänster
  • Enkelt att koppla upp många deltagare
  • Interna telefonkonferenser blir gratis
  • Koder säkerställer att det som delas under mötet är säkert (telefonmöte)
  • En fast månadsavgift (telefonmöte)