TDC har lång erfarenhet av contact centers och erbjuder lösningar från en mängd olika leverantörer. Vi kan även integrera er contact center-lösning med era administrativa itsystem, som till exempel affärs- eller säljstödssystem.

Telemarketingapplikationer

Med en applikation för telemarketing skapas en kampanj som består av ett antal poster med personer som ska ringas. Handläggaren kan få automatiskt stöd i sin dialog med den uppringde och jämfört med manuell nummerslagning effektiviserar en telemarketingapplikation ringandet betydligt. Uteblivet svar registreras automatiskt och ett nytt försök görs inom en bestämd period.

Sms- och e-poststyrning

Sms och e-post kan enkelt tas om hand av en applikation som detekterar nyckelord och styr meddelandet till rätt handläggare och besvarar enkla frågor automatiskt. Kundens tidigare meddelanden finns sparade, vilket underlättar för handläggare om det är en följdfråga som ska besvaras. Statistik lämnar uppgifter om till exempel antal sms/e-post, genomsnittlig svarstid och mycket mer.

Webbstyrning

På ert företags hemsida kan det finnas olika kontaktvägar, till exempel chatt, voip eller mejl. Även co-browsing är möjligt, det vill säga när man delar en webbsida och handläggaren exempelvis hjälper till att fylla i korrekta uppgifter i ett formulär.

Talsvarstjänster

Vår erfarenhet gör att vi kan utveckla automatiska tjänster kopplade mot era administrativa system. Resultatet blir kortare telefonköer och bättre service, samtidigt som er arbetsbelastning minskar.

Integration av affärssystem

Genom en koppling mot ert affärssystem kan kundbilden automatiskt visas vid inkommande samtal. Oftast läggs knappar för telefoni upp i affärssystemets klienter så att handläggarna kan svara, lägga på och koppla vidare utan att behöva byta applikation. Med detta får kunden ett bättre bemötande. Handläggaren behöver dessutom inte mata in uppgifter för att söka upp kunden. Integration av affärssystemet leder kort sagt till bättre kundvård och effektivare hantering.

Statistik och bemanningsplanering

Ett bemanningsverktyg hjälper till att schemalägga, resursplanera och bemanna ett contact center. Detta ger ökad lönsamhet, förbättrad kundservice och nöjdare medarbetare. 

Genom att titta på statistik för tidigare perioder kan applikationen med god noggrannhet tala om hur många personer som behövs för att upprätthålla rätt servicegrad. Statistikmodulen ger er svar på frågor som antal inkommande samtal, hur många som lagt på innan svar och genomsnittlig kö-/samtalstid. 

Fördelar med Contact center från TDC

  • Gör er mer effektiva och lönsamma
  • Kortare telefonköer
  • Höjer servicenivån
  • Gör det lättare att fånga upp kunden redan på hemsidan
  • Förenklar telemarketing
  • Möjliggör co-browsing