Vi på TDC brinner för att optimera och effektivisera era it-investeringar, något som innefattar mycket mer än ”bara” rätt teknisk kompetens. Våra tjänster inom strategi och projektledning handlar om att ge företag och organisationer exakt det stöd de behöver när det gäller strategiarbete, projekt och upphandlingar.

Förståelse för era behov

Det största problemet kring företags och organisationers it-verksamhet är fortfarande att för mycket tid går åt till brandsläckning. Med en bra it-strategi och it-plan kan det undvikas. Vi vet att alla lösningar måste tillgodose användarnas behov och passa in i verksamhetens långsiktiga planer. Ledningen behöver också förstå varför it-investeringar krävs och hur de kan hjälpa företagets affärsverksamhet.

Framtidssäker strategi

It-strategin ska ha ett övergripande perspektiv och en plan som vägleder alla beslut. Den ska alltid vara anpassad efter er verksamhets affärsmål och behov samt vara förankrad i hela organisationen. Förändringar i affärsverksamheten och it-miljön sker ständigt, så för att försäkra er om att alltid ha en fungerande och optimerad miljö rekommendera vi att med jämna mellanrum göra en strategisk översyn.

Projektledning

TDC har många års erfarenhet av att leda it-projekt, stora som små. Våra konsulter har alltid grundläggande projektkunskap för att förstå projektmetodik och aktivt bidra till framgången av de projekt som vi medverkar i.

Chefens support

Utvecklingen av it går fort. Att vara en god beställare är svårt i en värld där användarnas kunskap hela tiden ökar. Vi kan genom våra managementkonsulter, som medverkat i företags och organisationers strategiska projekt eller på ledningsnivå, hjälpa er att undvika onödiga eller dyra it-investeringar. Skulle situationen av någon anledning bli att ni står utan it-chef helt och hållet så kan TDC gå in och ta den rollen. Vi påbörjar då arbetet genom att analysera nuläget för att inom det närmsta skaffa kontrollen och därefter ge förslag på utveckling av it-leveransen.

Fördelar med strategi och projektledning från TDC:

  • Våra lösningar tillgodoser användarnas behov och passar verksamhetens långsiktiga planer
  • Mångårig erfarenhet av att leda it-projekt, stora som små
  • Ni undviker onödiga eller dyra it-investeringar
  • Står ni utan it-chef kan vi gå in och stödja er i den rollen
  • Rätt stöd till rätt investeringar och i rätt tid
  • Våra it-strategier anpassas efter er verksamhets affärsmål och behov