Service management ser till att de tjänster som er it-avdelning levererar förvaltas på ett så kontrollerat och effektivt sätt som möjligt. Detta uppnås med hjälp av policyer, regelverk och strukturerade processer för hur arbetsflöden ska skötas.

Flexibelt ärendehanteringssystem ger effektivare användarsupport

Många ärendehanteringssystem är ålderdomliga, inte anpassade efter verksamheten eller används felaktigt. Tidigare användes ofta begreppet ”ticket” eller ”ärende”, men denna typ av generalisering gör det svårt att effektivisera processer kring att leverera en anpassad tjänst. Därför är det viktigt att istället använda verktyg som tydligt särskiljer en incident från en beställning av tjänst eller liknande.

System center service manager (SCSM)

System center service manager är en komplett plattform från Microsoft för att hantera ITIL-praxis, med möjlighet att spara tid och pengar genom att automatisera tidsödande aktiviteter. Systemet samlar allt i ett användargränssnitt där en tekniker bland annat kan se miljöns resurser, hantera allt från change requests till incidenthantering samt sköta kommunikation och attestflöden.

Använder ni System center-produkter eller SCSM 2012 idag?

Om ni redan använder någon av System center-produkterna kan SCSM skapa nya sätt att använda er redan befintliga implementation. Och för er som har SCSM 2012 kan vi även erbjuda förlängningar av plattformen – speciellt utvecklade tjänster som kraftigt ökar systemets funktionalitet och prestanda.

TDC hjälper er implementera ITSM

Vi hjälper er gärna att komma igång med service management eller utveckla era befintliga processer. Detta kan vi göra i form av exempelvis utbildningar, utvärderingar eller tekniska verktyg.

Fördelar med TDC IT Service Management

  • Effektivare användarsupport
  • Spar tid och pengar genom att automatisera tidsödande aktiviteter
  • Samlar allt i ett enda användargränssnitt
  • Utveckla era redan befintliga system center-lösningar
  • Ökar funktion och prestanda på existerande SCSM
  • Få hjälp med att komma igång