• Attityder, AI och riskmedvetenhet

    Microsofts teknik- och säkerhetsexpert, Daniel Akenine, delar med sig av insikter kring den digitala arbetsplatsen, en framtid med artificiell intelligens och riskmedvetenhet.

    CarouselImage

Förutsättningar för en digital arbetsplats

Den digitala arbetsplatsen har sitt ursprung framförallt i insikten om att arbete inte är något vi går till, utan något vi gör. Då måste de verktyg man använder och den attityd som finns på arbetsplatsen stödja ett flexibelt arbetssätt. Det kan innebära att alla möten är inkluderande för de som är med på distans och att man försöker minska fysiska kopplingar till arbetsplatsen så mycket det går.

Så kommer arbetsplatsen förändras

Det finns en enorm potential att fortsatt effektivisera både kommunikation, produktivitet och möten. Om fem år kommer man ha it-stöd som ger en detaljerad insikt om hur man själv arbetar och hur man kan arbeta smartare. I många fall kommer artificiell intelligens ta hand om rutinärenden som egentligen inte kräver att vi som människor fattar beslut om.

AI innebär ökad risk på kort sikt

AI kommer styra allt fler system som påverkar vår fysiska säkerhet. Självkörande bilar kanske är det bästa exemplet här. Under tiden som systemen testas kommer det finnas en ökad säkerhetsrisk. Den risken kommer minskas med tiden när man lär sig mer och systemen blir mer robusta.

Yngre är mindre riskmedvetna

Vi delar dokument och information som aldrig förr. Tyvärr ser vi en sämre medvetenhet i frågan om integritet och säkerhet framförallt bland yngre. Det har visat sig vara den yngre generationen som oftast blir utsatta för it-attacker som lyckas.

Motarbeta inte digitaliseringen

Digitaliseringsprocessen handlar mycket om att få hela verksamheten att förstå att man som organisation måste välja att omfamna digitalisering och inte motarbeta den. Historien är full av företag som inte varit beredda på att förändra sig i takt med omvärlden och som idag inte längre finns kvar.