Vi på TDC har i samarbete med TNS Sifo genomfört två undersökningar om hur beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor ser på sina organisationers it-beslut. Båda rapporterna finns nu för nedladdning. Här nedan bjuder vi på insikter från den senaste som handlar om offentlig sektor, men även en jämförelse mellan de två.

Åtgärder för att möta omvärldsförändringar

Den främsta åtgärden inom offentlig sektor har i första hand varit att se över organisationen och hur man tar sina it-beslut. Man har även satsat på att rekrytera specifik kompetens på området, samt på kompetensutveckling både på och utanför it-avdelningen. Detta gäller inom både offentlig och privat sektor.

Inom offentlig sektor upplever man att följande förändringar har gjort organisationen bättre rustad för att ta it-strategiska beslut och möta digitaliseringen:

Digitalisering i medborgarnas tjänst

Digitaliseringen inom offentlig sektor påverkar och förändrar många av Sveriges mest samhällsviktiga funktioner. Med ny teknik och kompetens att förstå behov finns det stora möjligheter att både förbättra och skapa nya kommunikationslösningar inom bland annat vård, skola och omsorg. Lösningar som effektiviserar, automatiserar och tillför värde för varje enskild medborgare i deras vardag.

Beslut och kompetens

Vi på TDC har i samarbete med TNS Sifo genomfört två undersökningar om hur beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor ser på sina organisationers it-beslut. Sammanfattningsvis kan man påstå att it och dess beslutsfattare står inför stora förändringar. Flera organisationer, både inom privat och offentlig sektor, har redan påbörjat försök att genomföra de åtgärder som behövs för att hänga med i digitaliseringen. Men än så länge är det bara början.

Viktigaste it-strategiska områdena

Vem tar besluten?

Det är sedan en tid tillbaka känt att it-beslut flyttats ut i organisationerna. Fler ser värdet av samarbete i frågan om digitaliseringen och hur it är en del i den utvecklingen.

Viktigaste it-strategiska områdena

Både offentlig sektor och privata organisationer visar att de har förstått att digitaliseringen mångt och mycket handlar om att förbättra dialogen och relationen med användaren, medborgaren eller kunden. De områden inom offentlig sektor där beslutsfattare anser att it blir särskilt strategiskt viktigt är just sådana som ligger närmre medborgarnyttan.

Kompetens inom innovation efterfrågas

Att de som ansvarar för it-strategiska frågor har god förståelse för omvärldsförändringar är den enskilt viktigaste faktorn för att en organisation skall upplevas vara rustad att hantera it-strategiska frågor. Kunskap om de interna processerna och kompetens kring innovation är andra viktiga områden, jämte god förståelse för användarperspektivet på it. Minst viktigt är faktiskt teknisk it-kompetens. Utifrån hur man bedömer den nuvarande kompetensen inom olika områden är förbättringspotentialen störst när det gäller kompetens inom innovation.

Digitalisering och innovation i vården

Behovet av kommunikationsteknisk innovation ökar, inte minst inom vården. Om vården ska kunna göra verklighet av en patientcentrerad vårdprocess ökar kraven ytterligare. Inom all samhällsviktig verksamhet, och i synnerhet inom sjukvården, är god kommunikation kritisk och ofta helt avgörande för upprätthållande av verksamheten.

Vill du veta mer om digitalisering inom vårdsektorn? Fyll i formuläret så mejlar vi dig vårt whitepaper med insikter om framtiden inom vård och omsorg.

Vill du veta mer om digitalisering inom vårdsektorn?

Fyll i så mejlar vi dig vårt whitepaper med insikter om framtiden inom vård och omsorg.

Tack!

Vi skickar vårt whitepaper till dig inom kort.

Mer inspiration

Hitta argumenten för digital transformation och ytterligare infallsvinklar på de stora it-frågorna i våra tidigare undersökningar och rapporter.


Fler perspektiv på digitaliseringen