• I huvudet på en CIO

    Krister Dackland, CIO på TDC Sverige, delar med sig av sin syn på digitaliseringen, hur det påverkar hans roll och nya samarbetsformer.

    CarouselImage

Ny teknik kräver nya processer

1. Största utmaningen är entydiga processer

Om vi definierar digitalisering som att använda teknik för att radikalt öka ett företags prestationsförmåga så påverkar det hela bolaget, inte bara it. Det kan öka vår kunskap om kunden, möjliggöra automatisering av processer och förändrar våra erbjudanden. Men först måste vi förstå hur tekniken påverkar användarnas krav och att de kraven leder till nya tekniklösningar. Lösningar och system som har förmåga att hantera och analysera stora datamängder, stöd för automatisering, utveckling av användarvänliga digitala gränssnitt och att allt behöver vara tillgängligt dygnet runt, året runt. I takt med att tillgängligheten ökar, ökar också kraven på säkerhet. Som också måste hanteras med teknik.

Med det sagt är inte den största utmaningen den tekniska, utan att strukturera data och sätta upp processer som är entydiga. Det är ovanpå dessa som teknik kan adderas för att radikalt öka effektiviteten i organisationen.

2. CIO:n med och ansvarar för affärsutvecklingen

Min roll, liksom övrigas i en ledningsgrupp, påverkas avsevärt i och med digitaliseringen. Ansvaret för att utveckla och underhålla en teknikplattform som stödjer de delvis förändrade kraven finns naturligtvis kvar. Men i en digital organisation smälter it och affärsutveckling samman. Som CIO måste jag vara en del av affärsutvecklingen och tillsammans med mina kollegor definiera målbild och vision för den digitala transformationen.

3. Så många som möjligt ska involveras

Hur du ska eller borde hanterar digitaliseringen beror delvis på utgångspunkten. Till att börja med handlar det om att definiera vad som ska digitaliseras och sedan hur det ska genomföras. Det första kan delas in i ”kundupplevelse”, ”operativa processer” och ”affärsmodeller”. Genom att bryta ned de tre olika dimensionerna kan du lättare identifiera inom vilka områden det är mest effektivt att digitalisera. Det är inte självklart att alla dimensioner ska digitaliseras. För att lyckas bör så stora delar som möjligt av organisationen involveras. Hur ni sedan gör baseras på en tydlig vision, styrning med mätbara KPI:er samt en iterativ plan som tar sitt avstamp i befintliga processer och arbetssätt.

Vill du veta mer?

Tack!

Vi skickar vårt whitepaper till dig inom kort.