• Alla måste lära sig se möjligheterna med digitaliseringen

    Anne-Marie Fransson är förbundsordförande i IT&Telekomföretagen. Hon vill se ett kunskaplslyft i hur man upphandlar komplexa it-tjänster.

    CarouselImage

Fler måste involveras ute i verksamheten för att man ska lyckas med digitaliseringen

Anne-Marie är med och utvecklar marknaden för it och telekom i Sverige tillsammans med sina medlemmar. Hon blir lite förvånad när hon ser hur högt de nya it-beslutsfattarna har skattat sin kompetens.

– Jag tycker faktiskt att siffrorna är lite höga. Vi märker ofta att det saknas kompetens, både kunskap om själva tekniken och inte minst upphandlingskompetens. Därför måste vi se till att användare involveras.

– It-chefen är ett bollplank som sitter på djup kunskap, tar hand om driften och ser till att allt fungerar. Men verksamhetschefen har det strategiska tänket och måste vara klar över målsättningen med projektet. Det handlar om att förstå hur man kan översätta tekniken till verksamheten.

– Här har branschen ett stort ansvar. Vi måste bli bättre på att förklara tekniken och vad som går att göra.

Anne-Marie ser tre olika spår som måste förbättras: upphandlingar, kompetensen och möjligheterna.

– Beställarkompetensen är viktig, det är ofta samma personer som upphandlar enkla saker som pennor till komplexa it-system. Det är ofta i upphandlingar som det går snett. Hela digitaliseringen kräver ett kunskapslyft inom nästan alla sektorer och hela utbildningssystemet måste därför riggas för att ge vidareutbildning under hela livets gång.

Vill du veta mer?

Tack!

Vi skickar vårt whitepaper till dig inom kort.