Grunden i en mobil arbetsplats handlar om att leverera företagets eller organisationens system och data till alla användare, på alla enheter, över alla nätverk. Detta möjliggör arbete från en mobiltelefon eller surfplatta, till att helt ersätta stationär pc med tunna klienter. Våra lösningar inom mobilitet ger er förutsättningarna för ett modernt, mobilt och flexibelt arbetsliv där medarbetarnas valfrihet och produktivitet står i centrum.

Nya krav kräver nya lösningar

Vi förväntar oss allt oftare att kunna arbeta på de enheter vi själva väljer eller äger – var som helst och när som helst – samtidigt som it-avdelningen får kämpa med de säkerhets- och administrationsutmaningar som detta medför. Alltför många organisationer och företag saknar lösningar för att möta dessa nya förväntningar, vilket lämnar öppet för dataläckage, kompabilitetsproblem, missnöjda medarbetare samt en ineffektiv och kostsam it-miljö.

Attraktivare, flexiblare och tidseffektivare

Med våra lösningar för desktop- och applikationsvirtualisering kan vi erbjuda en flexibel och dynamisk hantering av både åtkomst och administration av era arbetsverktyg. För it-avdelningen innebär det en säker, effektiv och centraliserad it-miljö, där avsevärt mindre tid går åt till att installera och underhålla operativsystem och applikationer på användarnas datorer. Samtidigt blir ni en flexiblare och mer attraktiv arbetsplats.

Dela filer gränslöst

Oavsett om det handlar om att ge tillgång till filer från en medarbetares surfplatta eller bara skicka väldigt tunga filer, uppstår oftast frågetecken. Delning av dokument och filer brukar dessutom medföra en dragkamp mellan användarna – som är snabba med att komma på egna lösningar – och it-avdelningen – som vill ha en säker, kontrollerad och spårbar fildelning som följer verksamhetens it-policy.

Fördelar med mobila lösningar från TDC

  • Centralt placerade applikationer och desktopmiljöer
  • Åtkomst till applikationer och system från alla typer av enheter oavsett arbetsplats
  • Kort startsträcka för nya användare med virtuella desktopmiljöer
  • All data lagras och hanteras i ert eget datacenter
  • Det blir enklare och säkrare att uppmuntra till ett mobilt och produktivt arbetsliv