Klienthantering handlar om att hantera alla digitala enheter och klienter som används inom verksamheten oavsett om de ägs av företaget eller är användarnas privata enheter. Många företag jobbar idag med någon form av klienthantering eller MDM (mobile device management). Vissa av dessa lösningar innehåller många manuella steg vilket gör dem ineffektiva och/eller erbjuder inte den kvalitet som användaren efterfrågar.

Vi är med hela vägen

Inom device management ser vi till hela enhetens livscykel. Från inköp till återvinningen, och däremellan installation av OS och applikationer, konfigurering, uppdatering, drift och support. Framför allt ska enheten fungera som ett viktigt arbetsredskap för användaren.

Device lifecycle management

Få koll på alla enheter

Med TDC kan du få en komplett lösning för hantering av verksamhetens enheter. Den inkluderar tjänster som säkrar och enhetliggör er it-miljö. Hanteringstjänsterna hjälper er att få koll på alla olika enheter – laptops, surfplattor och mobiltelefoner med olika operativsystem och från skilda märken – som finns inom företaget.

Mobile device management

Kraftfull lösning

TDC levererar en kraftfull lösning som med lätthet kan hantera tusentals enheter, men är lika enkel att anpassa för den mindre organisationen. Vi skickar ut de senaste applikationerna och uppdateringarna till alla enheter och ger era användare support samt hjälper dem med servicefrågor.

Säkert och problemfritt

En av de stora fördelarna med mdm är att ni slipper många av de BYOD-problem som kan uppstå. Och om någon på företaget tappar bort sin mobila enhet rensar vi den på all information och gör den oanvändbar för de som hittar den. Går mobilen sönder pushar vi direkt ut alla applikationer och uppdateringar till den nya enheten så att den omedelbart går att använda.

Klienthantering

It-besparing

Oavsett om det handlar om att uppgradera till nästa version av Windows eller exempelvis tillåta användarnas enheter i nätverket, ökar kraven i de flesta organisationer på en fungerande klienthantering. En effektiv klienthantering, utförd på ett för verksamheten riktigt sätt, är ofta en av de största it-relaterade besparingar en organisation har möjlighet att genomföra.

Automatisera er klientmiljö

Genom att ersätta de manuella rutiner som existerar i organisationer utan klienthantering så har man möjlighet att snabba upp sin process för nyinstallation av dator eller beställning av applikation. Desto större företag desto större tidsvinster och besparingar kan man göra med klienthantering.

Vill ni själv sköta klienthanteringen så kan vi hjälpa er med att få verktyg och infrastruktur på plats för att uppnå era mål. TDC kan också erbjuda klienthantering i en livscykelprocess där vi tar helhetsåtagande.

Fördelar med device management från TDC

  • Säkrar och effektiviserar er it-miljö och gör den enhetlig
  • Fungerar på alla enheter och operativsystem
  • Applikationer och uppdateringar distribueras ut automatiskt
  • Vid tappad eller stulen mobilenhet kan ingen information hamna i fel händer