Vårt sociala engagemang sträcker sig längre än till våra kontors närmiljö. Vi har etablerade och långsiktiga samarbeten med olika ideella organisationer och andra företag som verkar för hållbara samhällen.

Hållbarhetsrådet

Sedan 2015 har vi på TDC varit medlemmar i it- och telekomföretagens hållbarhetsråd. Det är viktigt för oss, eftersom det bidrar till att synliggöra vår branschs hållbarhetsarbete samt lyfta fram goda exempel och sprida erfarenheter från de olika medlemsföretagen.

En påverkan i positiv riktning
Hållbarhetsrådet består av en rad representanter för företag inom it- och telekombranschen som tillsammans arbetar aktivt både för att visa på branschens inverkan på hållbar utveckling av hela samhället och för att påverka branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning. It- och telekombranschen arbetar idag aktivt med att leva upp till samhällets och medlemsföretagens krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

CSR Sweden 

TDC Sverige valde att under 2015 blir medlemmar i CSR Sweden för att stödja det proaktiva hållbarhetsarbetet. CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Deras främsta uppgifter är att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker. De gör detta genom att förmedla kontakter, erfarenheter och kunskap mellan företag och dess intressenter. CSR Sweden har 18 medlemsföretag och är nationell partner till CSR Europe, Europas ledande CSR-företagsnätverk med 70 multinationella medlemsföretag och 40 systerorganisationer i 29 länder, sammanlagt mer än 10.000 företag. 

Läs mer om CSR Sweden

Barnfonden

TDC Sverige uppmuntrar fadderskap, såväl internt som externt. Genom detta engagemang hjälper man inte bara fattiga familjer och dess barn, utan ökar också förståelsen och kunskapen. På så sätt kan man riva murar och närma sig medmänniskor i andra delar av världen. TDC har fadderbarn genom Barnfonden.

Womentor

Womentor är ett nätverk som främjar ökad konkurrenskraft för kvinnor genom att ta tillvara deras kompetens som framtida ledare, och ger kvinnor i branschen trygghet att fortsätta som ledare och utveckla sina professionella nätverk. TDC Sverige har genom åren haft flera aktiva mentorer i programmet, samtliga från TDC Sveriges ledningsgrupp. Jämställdhet, och ytterst mångfald, är en självklar utgångspunkt för TDC Sverige. Med fler kulturer, kön och varierad bakgrund i företag skapas större dynamik, bredare erfarenheter och djupare kunskap. Och därmed både en attraktivare arbetsplats och en leverantör som bättre förstår marknaden.

Naturskyddsföreningen

TDC verkar för ett hållbart samhälle genom att satsa på miljömedveten personal, miljömedvetna leverantörer samt minimera vår resursförbrukning. Med våra tjänster inom grön it och kommunikation – exempelvis video- och telefonkonferenser samt andra samarbetsverktyg – bidrar TDC till minskat resande, både inom TDC och hos våra kunder. Och därmed minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar. Med denna inriktning och filosofi är TDC Sveriges mångåriga sponsorskap i Naturskyddsföreningen logiskt.