Med våra kommunikationslösningar kan vi bidra till att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Vi förhåller oss till internationella konventioner, till exempel mot korruption, och arbetar bland annat med mångfalds- och jämställdhetsfrågor, med arbetsförhållanden i leverantörskedjan och med mänskliga rättigheter. Här berättar vi mer om hur vi på TDC ser på och jobbar med socialt ansvarstagande.

Digital samhälle

Digitalt samhälle

Digitaliseringen innebär många möjligheter till förbättringar och förändringar i vårt sätt att arbeta och leva i Sverige. TDC:s roll i detta är att bidra till utvecklingen och förenkla för företag, myndigheter och organisationer.

Ny teknik innebär nya möjligheter, och ansvar

Leverantörskedjan

Kundfokus i värdekedjan

TDC har en unik position som helhetsleverantör av kommunikationslösningar och att våra it- och telefonilösningar utgår från kundernas behov är avgörande för vår framgång. Ny teknik innebär nya möjligheter, och ansvar. Den som köper produkter från TDC ska känna sig trygg med att säkerhet och hållbarhet är integrerat i hela produktens livscykel.

Samverkan med kunder och leverantörer

Socialt engagemang

Socialt engagemang

Vårt sociala engagemang sträcker sig längre än till våra kontors närmiljö. Vi har etablerade och långsiktiga samarbeten med olika ideella organisationer och andra företag som verkar för ett hållbart samhälle.

Långsiktiga samarbeten

Medarbetare

Medarbetarinflytande

Alla ska ha möjlighet och förutsättningar att påverka sin arbetssituation. Likväl har alla anställda skyldighet att verka för en god hälsa och arbetsmiljö och att medverka i förändringsarbete.

Här kan du läsa om hur vi på TDC jobbar med bland annat mångfaldsfrågor och whistleblowers