• Hållbarhet

    På TDC tar vi vårt hållbarhetsarbete på största allvar.

    CarouselImage

Hållbarhet

Som ett av Nordens största it- och telekombolag har vi ett extra stort ansvar för det avtryck vi lämnar på vår jord. Men det handlar inte bara om oss på TDC, utan även om våra leverantörer, våra kunder och andra som korsar vår väg. Vi har alla ett ansvar för miljön, människorna och vår ekonomi. Här berättar vi mer om vad vi på TDC gör för att bidra och skapa ett mer hållbart samhälle.

Morgan Holmberg Nepal

Hållbarhet och ansvarstagande

Vi ser hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet. Hållbarhet hjälper oss att skapa ett kommersiellt värde, inte bara genom att stärka företagets rykte. Det bidrar också till att minska resursförbrukning, uppmuntra innovation och att förbättra vår förståelse för våra intressenters behov och förväntningar.

Vi anser att vårt hållbarhetsarbete ska vara kopplat till vår verksamhet; våra relationer till kunder, vad vi levererar, medarbetare och leverantörer med vilka vi samverkar. Därför har vi utifrån vår verksamhet, med hjälp av dialog med våra intressenter, fastställt tre fokusområden där vi kan göra störst skillnad:

  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Socialt ansvarstagande
  • Ekonomiskt ansvarstagande