Här hittar du snabbguider, produktblad, villkor, avtal och länkar till våra kundportaler. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

VPN-inställningar för din mobil

Så här kommer du igång med Client-to-VPN:
1. Ladda ner Cisco AnyConnect på din mobil från App Store för iPhone eller Google Play för Android.

2. Skapa en anslutning genom att klicka på denna länk i din mobils webbläsare.

3. Tryck på knappen för AnyConnect VPN med TDC-IPSec-VPNgw som vald connection.

4. Logga in med ditt Client-to-VPN användarnamn och lösenord, username = "namn"@S_"subscribtion_nummer"_CLIENT2VPN, exempelvis max@S_1234567_CLIENT2VPN.

5. Installera VPN-profilen genom att klicka på denna länk i din mobils webbläsare (optional).

VPN-inställningar för din dator

Så här kommer du igång med Client-to-VPN:

1. Installera Cisco Anyconnect, kan laddas ner från TDC Service Online under produktdokumentation. Vänd dig till någon i din organisation som har konto p TDC Service Online för nerladdning.

2. Ladda ner VPN-profilen genom att högerklicka på denna länk välj att spara.
För Windows: Spara filen i mappen: ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile. Tips! Biblioteket kan vara gömt, gå in i kontrollpanelen och välj att visa dolda filer.
För macOS/Linux: Spara filen i mappen: /opt/cisco/anyconnect/profile.

3. Starta Anyconnect, välj TDC-IPSec-VPNgw och tryck Connect.

4. Logga in med ditt Client-to-VPN användarnamn och lösenord, username = "namn"@S_"subscribtion_nummer"_CLIENT2VPN, exempelvis max@S_1234567_CLIENT2VPN.