Vellinge sätter tillgängligheten främst

Vellinge kommun drog hem storvinsten; SM-guld i telefoni i kategorin medborgarservice. Med verksamheten i fokus valde kommunen TDC som leverantör för ett pålitligt och driftsäkert system.

Behov

I allmänhetens tjänst

– It ska skapa nytta för verksamheten och därför ska it upplevas enkelt och smidigt. Detta är ledord i allt vi gör i olika it-satsningar. För den verksamhet jag är ansvarig är det också viktigt att systemet är pålitligt och driftsäkert. För att kunna ge bra service till våra medborgare och andra som tar kontakt med oss måste vi ha funktioner och teknik som möjliggör det, berättar Thomas Lorentzson, Vellinge kommuns it-chef.

– Vi hanterar allt från frågor inom vård och omsorg till frågor om anslutningar till vatten och avlopp, och bredden gör att våra medarbetare är bra på att kunna lite om mycket, säger Eva Lundbladh, Vellinge kommuns kundtjänstchef, som beskriver hur de tar emot och registrerar felanmälningar i ett system som kommunens entreprenörer inom olika områden har tillgång till.

Lösning

Digital kombination

Vellinge kommun använder en helt digital växel från Astra och ett hänvisningssystem från Trio som båda installerats av TDC. Vid valet av leverantör och lösning hade kommunens it-chef Thomas Lorentzon verksamheten i fokus

Kombinationen av Vellinge kommuns nya växel och hänvisningssystem från TDC ger kommunen de verktyg som medarbetarna inom Vellinge Direkt behöver.

Resultat

Bäst i Sverige

Vellinge kommun har i flera år legat i framkant när det gäller allt från kommunikation med sina medborgare till att erbjuda de bästa skolorna i landet. Detta har bland annat resulterat i att kommunen år 2013 vann priset som Sveriges bästa skolkommun och samma år också SM-guld i telefoni i kategorin medborgarservice.

– Vi vann SM i telefoni för att vi kan svara på ett säkert och förtroendeingivande sätt i på alla frågor som uppstår i en kommunal verksamhet, säger Eva Lundbladh som är chef för Vellinge Direkt som är kommunens kundtjänst

– Utöver kundtjänsthandläggarnas vänliga bemötande bidrog också vår extremt korta svarstid till att vi vann priset, säger Eva.


Från fast till mobilt
Övergången från en gammal analog telefonväxel till en helt IP-baserad lösning har inneburit stora vinster för Vellinge kommun.
– Det är som natt och dag och möjliggör en helt annan flexibilitet när det gäller nya funktioner. Vi kunde exempelvis gå över till mobila anknytningar vilket innebär att de flesta medarbetare har mobiltelefoner istället för fasta telefoner vilket ger oss en mobil arbetsplats, berättar Thomas Lorentzon. Att övergången till en digital lösning har påverkat ekonomin är Thomas Lorentzon också noga med att understryka.
– Genom IP-baserade växlar kunde vi säga upp mycket fasta gamla kopparförbindelser och det gav besparingar för kommunen.


Mycket att vinna
Ett telefonisystem som är svårt och opålitligt skapar bara irritation och misstro till tekniken. Därför ser Vellinge kommun ytterligare fördelar med den nya växelns tillgänglighet och stabilitet i form av att lösningen är till stor gagn för medarbetarna inom kommunen.