It skapar värde för medborgarna i Västerås

Digitaliseringsprocessen drar fram med oförminskad kraft över Sverige och Västerås stad går i bräschen. It-direktör Mikael Lagergren berättar om nya kommunikationslösningar och en kraftfull vision – och om att it-investeringarna ska skapa värde för medborgarna. Ett arbete som gett resultat!

Se filmen med Mikael Lagergren, it-direktör i Västerås stad.

Kan informationsteknik förbättra allt från krishantering och ansökan om dagisplacering till hur en restaurang kan få tillstånd om alkoholförsäljning? För Västerås stads it-direktör Mikael Lagergren är svaret självklart. Här arbetar man med tekniken som möjliggörare av kommunens motto “bästa möjliga möte”.

– För att vara en attraktiv kommun måste man kunna möta medborgarnas krav på service. Målet för våra it-investeringar är alltid att skapa värde för boende, besökare och företag i Västerås.

Med TDC som partner

Som ett konkret exempel på hur tekniska lösningar kan gynna de boende nämner han samarbetet med TDC och systemintegrationen mellan TDC och Västerås Inköps Portal (VIP). Den hanterar allt som rör attestering och manuell hantering av de beställningar och inköp som kommunen gör.

– TDC har hjälpt oss med att få till otroligt bra rutiner för beställning och fakturering, som gör att vi spar mycket tid ute i verksamheterna. Tid som vi istället kan lägga på våra medborgare.

Med TDC:s hjälp har kommunen också utvecklat sina kommunikationslösningar och blivit mer mobila, något som står högst upp på prioritetslistan även framöver.

– Mobilitet kan ta väldigt många olika uttryck. Det kan vara att alla våra politiker har alla sina handlingar digitalt tillgängliga, det kan vara att man gör journalhanteringen på boenden digitalt direkt hos patienten och så hela skolverksamheten – att förskolan har sina surfplattor till exempel.

Teknologi för välfärd

Inom kommunen har man även använt sina it-investeringar för att göra livet säkrare för äldre medborgare som vill bo hemma så länge som möjligt och samtidigt känna sig trygga. Just det område Mikael Lagergren kallar “välfärdsteknologi” ligger honom varmt om hjärtat.

– Det är ett område vi arbetat hårt med i flera år här i Västerås och vi är väldigt stolta över detta. Med modern teknik kan vi hjälpa äldre och funktionshindrade att känna sig trygga utan att göra avkall på den personliga integriteten och samtidigt kan vi med olika kommunikationslösningar koppla ihop brukare, behandlare och närstående, säger Mikael Lagergren.

”It finns överallt”

Lagergren menar att it idag är med och utvecklar saker man inte tänker på:
– Det spelade ju en väldigt stor roll vid krishanteringen av den stora branden förra året till exempel. Där vi var tvungna att ha internet för att släcka en skogsbrand.

Han fortsätter:
– Vi har internet of things, med uppkopplade vattenverk och renhållningsstationer, vi har inloggningsfunktioner för tvåfaktorsinloggning via flash-sms och så vidare. Så it finns lite överallt.

Satsar hårt på framtiden med TDC

Västerås idoga arbete har resulterat i en nominering som både årets it-kommun och årets kvalitetskommun för 2015. Men fortfarande finns utmaningar kvar att möta:
– Vår största utmaning framöver är att gå i takt med resten av det offentliga Sverige, så att man som medborgare kan ha en relation med Myndighetssverige och inte behöva veta om det är kommunen, landstinget eller staten som är ansvarig för just den frågan. Och TDC är med på tåget.

– Jag tror att TDC är en väldigt bra partner att kunna hjälpa oss in i framtiden. Vi har haft dem under många år och de förstår oss väl som kund.

Han fyller i:
– Vår vision, som heter vision 2026, den är staden utan gränser. Den handlar om tillsammans för Västerås – och teknik och människor i symbios.Och man kan konstatera att Lagergren och hans kollegor helt klart är på rätt väg.