Trygg mobilitet hos försäkringsbolaget

Ökad mobilitet. Mer trygghet. Högre effektivitet. Det är några av fördelarna med den helhetslösning som Trygg-Hansa nyligen har implementerat kring mobiltelefoni för deras anställda i Norden.

Text: Lina Zommorodi

Se hur TDC levererar mobilitet till Trygg-Hansa.

Mobiltelefonen ökar i betydelse. Inte minst i våra yrkesroller. I vår digitala tidsålder har smartphones blivit en självklar part bland annat eftersom de möjliggör mobilitet och ständiga kontaktmöjligheter. När tid är pengar är därför en effektiv och modern mobilpark viktiga för företagen. Det är något som Trygg-Hansa har tagit fasta på.

 I oktober skrev försäkringsbolaget avtal med TDC om en tjänst som möjliggör större mobilitet och högre effektivitet för deras anställda. Lösningen heter Terminal som tjänst. – Vi jobbar för att våra medarbetare ska kunna vara så mobila som möjligt, säger Marita Olsson, projektledare, Trygg-Hansa. Det är viktigt för företaget att ha en välfungerande it-utrustning just för att förenkla för våra kunder att nå oss. I avtalet ingår Trygg-Hansa i Sverige, Norge och Danmark och totalt rör det sig om 1800 st smartphones som började levereras till Trygg-Hansas anställda i januari.

Paket av lösningar

Det nya samarbetet med TDC innebär att Trygg-Hansa får en komplett ”life cycle”-hantering av sina mobiltelefoner. Här ingår att TDC tar ansvar för produkten från start till mål. Det innebär allt från hårdvara till leverans, support och utbytesservice i en och samma tjänst.

Inom supportfunktionen kan medarbetarna få hjälp vid alla typer av frågor och problem när det gäller mobiltelefoni till exempel om användarna inte kan synka sina mejl, om de har problem med någon inställning, eller om telefonen inte fungerar – en tjänst som Trygg-Hansa inte har haft tidigare.

Supporten avhjälper merparten av felen direkt eller guidar kunden rätt beroende på ärende. Om telefonen inte fungerar som den ska så hanterar TDC även ett utbyte, och skickar ut en ersättningsterminal och kunden returnerar den som inte fungerar. – Alla anställda hos Trygg-Hansa i hela Norden har ett och samma nummer att ringa, oavsett vad det är för fel på telefonen, för att förenkla för användarna helt enkelt. Det medför en smidig hantering av de mobila enheterna i deras dagliga arbete, säger Gustaf Jacobsson, affärsområdeschef TDC.

Möjliggör högre mål

Att en lösning ska vara smidig för medarbetarna är a och o. Det är de som har mobiltelefonen som ett arbetsverktyg i sin kontakt med kunder.

– Genom att skapa en lösning där medarbetarna slipper lägga tid på teknik som strular får Trygg-Hansa nöjdare medarbetare och vi hjälper dem på så sätt att uppnå mer, säger Gustaf Jacobsson. När det mobila verktyget är fungerande och de får det stöd de behöver kan de fokusera på sin kärnverksamhet och sina arbetsuppgifter och får på så sätt en bekymmerslös arbetsvardag.

Att Terminal som tjänst är en uppskattad lösning märks inte minst på att Trygg-Hansa bara är en av TDC:s kunder som har fastnat för den. TDC levererar Terminal som tjänst till flera stora företag.

– Vi ser att konceptet fungerar bra på stora organisationer som har en personalstyrka med hög mobilitetsgrad och som har behov av att ha en fungerande vardag, säger Gustaf Jacobsson.