Närmare patienterna, var de än befinner sig

Teknik kan ibland vara ett trubbigt redskap och det krävs passionerade, kompetenta människor för att forma de lösningar tekniken ger oss till något som är användbart i vardagen. Landstinget i Dalarna är sprängfyllt av sådana människor och vi har träffat dem.

Text: Joacim Melin

Se filmen med Torbjörn Zars, förvaltningsledare kommunikationsdrift på Landstinget i Dalarna.

Dalarna. Som en storstadsmänniska tänker man kanske på dalahästar, dansband, dalmasar, insjöar, Vansbrosimningen, Vasaloppet och Gunde Svan.

Men Dalarna är mer än så. Mycket mer. Under ett besök hos Landstinget i Dalarna står det snart klart att här finns det visioner och tekniskt kunnande utöver det vanliga. Medarbetarna inom IT-driften hos Landstinget levererar alla former av plattformar för servrar och klienter och kommunikationslösningar som sträcker sig från traditionell IP-telefoni till datakommunikation och videokommunikation.

Med närmare 280 000 invånare är Dalarnas län Sveriges elfte största län om man ser till folkmängd, men rikets fjärde största dito om man ser till yta. Precis som andra län som är stora till ytan är närheten till vård en ständig utmaning, men Landstinget i Dalarna har bestämt sig för att övervinna den utmaningen tillsammans med sin kommunikationspartner TDC.
Mer om det lite senare.

Vi träffar Torbjörn Zars, förvaltningsledare inom kommunikationsdriften på Landstinget i Dalarna. Tillsammans med sina medarbetare ansvarar han för allt som rör kommunikation inom driften, vilket innebär telefoni, datakommunikation och alla de funktioner som de olika områdena erbjuder. Torbjörn Zars är noga med att påpeka att tekniken har ett syfte, nämligen att underlätta för medborgarna i deras vardagsliv.

– Det ska vara lätt att komma fram till sjukvården. Vi arbetar ständigt med att korta våra vårdköer och allt från remisshantering till att snabbt få fram en journalanteckning är oerhört viktigt för oss. Man ska inte behöva söka sig till andra län för att få den vård man behöver och IT är helt avgörande för att allt detta ska fungera, säger Torbjörn Zars.

Den moderna teknik som Landstinget i Dalarna infört i verksamheten har inte bara inneburit förbättringar för vårdtagarna – även personalen gynnas av att kunna komma åt information snabbare och på ett mer relevant sätt.

– Vi har infört något vi kallat tyst vårdmiljö. Det bygger på att all vårdpersonal på sjukhusen har en trådlös telefon som är ansluten till det trådlösa nätverket. Till dessa telefoner kan aktuell och relevant information levereras när exempelvis en patient på en avdelning trycker på knappen för att få hjälp. Det skapar en bättre vårdlogistik och ett ökat lugn på avdelningarna som kommer alla till godo. Leveransen av information till dessa telefoner är ett resultat av en stor integration mellan olika system, där har TDC bidragit för att det ska fungera bra, säger Torbjörn Zars.

Landstinget i Dalarna arbetar numera endast med digital information. Hanteringen av recept och journaler är helt digitaliserad och detta innebär även utmaningar. Försvinner IT-funktionen så kan endast akut sjukvård bedrivas. Fungerande kommunikation måste utan undantag fungera både internt och även med andra landsting. Torbjörn Zars brinner även för säkerhetsfrågor, för att allt detta ska fungera och hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

 – Säkerheten är kanske det största jobbet. Det ska inte bara fungera bra, utan patientinformationen måste lagras och hanteras på ett säkert sätt. Den ska endast kunna läsas och hanteras av de som har rätt behörighet. Vi arbetar ständigt stenhårt för att det inte ska ske några som helst intrång i våra system, säger Torbjörn Zars.

Samarbetet mellan TDC och Landstinget i Dalarna sträcker sig tio år bakåt i tiden. I dag är TDC totalleverantör av tjänsten kommunikation vilket innebär att TDC står för att telefoni, internetanslutning och videokonferens fungerar inom verksamheten. Den lokala närvaron är något Torbjörn Zars understryker som extra viktigt när det gäller relationen med TDC.

 – Det är av högsta vikt att TDC har en lokal närvaro. Vi har 28 000 dataportar i vår verksamhet och om något går sönder behöver vi ha hjälp snabbt. Därför kan vi inte förlita oss på partners som inte finns där vi finns och förstår våra utmaningar och de krav vi ställer på leveransen. TDC finns här och har dessutom kundtjänst i både Göteborg och Stockholm. Vi är väldigt nöjda med hur den biten fungerar, säger Torbjörn Zars, som beskriver samarbetet med TDC som fruktbart och att det präglas av en öppen dialog.

Tillsammans med TDC tittar Landstinget i Dalarna på hur mer vård kan bedrivas i hemmet med hjälp av exempelvis videokommunikation.

– Landstinget i Dalarna måste kunna fortsätta erbjuda god vård till våra medborgare. Vi arbetar därför mer och mer med digitala media, sociala medier, applikationer i smarta telefoner men tittar också på säker videokommunikation och överföring av journaler och medicinlistor även när en patient vårdas i hemmet, säger Torbjörn Zars. Han pekar på att Dalarna är ett stort län och i vissa fall är det långt till vården för de som bor avsides.

Hans vision är att kunna ge vård till en patient där patienten befinner sig, inte enbart inom Landstingets lokaler. Det ställer krav på möjlighet till datakommunikation, vilket är något som Landstinget i Dalarna tar hjälp av TDC för att förverkliga.

– Vi har säker och stabil kommunikation inom våra egna nät, men vi vill nå utanför våra egna “domäner”. Därför tar vi hjälp av TDC för att hitta rätt terminallösningar och kommunikationslösningar. Kan vi kommunicera säkert och effektivt med våra ambulanser i länet kan vi göra det med patienterna i deras hem, säger Torbjörn Zars.