Teknikens utveckling påverkar hur och varifrån vi arbetar, utformningen av arbetsplatser, organisationer och livet i stort. Här samlar vi inspiration och fakta som kan hjälpa dig att förstå hur digitaliseringen påverkar arbetslivet, it-beslut och hela affärsmodeller.

Digitaliseringen, it-chefens roll och nya it-beslut

En del av TDC:s affärsidé är att förse samhällsviktiga företag och organisationer med framtidssäkra lösningar för it och telekom. Vår uppgift är att se till att alla de människor som dagligen använder våra produkter och tjänster får all den funktionalitet de förtjänar. Att våra uppdragsgivare får insikt om vad deras användare behöver och varför. Att ledningsgrupper förstår hur digitaliseringen påverkar deras affärsmodeller och framförallt deras it-beslut. Och nya tider kräver nya insikter. Därför har vi på TDC under fler års tid tillsammans med bland annat TNS Sifo och Kairos Future tagit tempen på svenska företags och offentlig sektors användande och förhållande till it och telekom.

Sitta säkert eller starta en revolution? Digital teknik har blivit en framgångsfaktor.

Inspirationsteknologi

Förståelsen för de digitala möjligheterna har blivit en förutsättning för framgång. Det ställs dessutom allt högre krav på mobilitet och användarvänlighet. I denna nya verklighet måste it-chefen inspirera istället för att kontrollera. 

Vi guidar dig till bättre it-beslut


Tekniken ska tjäna användarna. Inte tvärtom.

Användaruppropet

Från att tidigare ha varit något som bara rör it-avdelningen involverar it-besluten idag långt fler i organisationen. Och när besluten fattas måste fokus vara på användarna, annars riskerar konsekvenserna att bli minskad effektivitet och lönsamhet.

Hitta användarperspektivet

Har du märkt att det pågår en revolution på ditt kontor? Följ med oss till morgondagens arbetsplats.

Kontorsrevolutionen

Kontorsarbete blir allt mer kunskapsintensivt, rörligt och individuellt. Utvecklingen ställer dessutom nya krav på våra kontor, kommunikationslösningar och ledare. Men hur tillgodoses dessa krav? Och hur tillvaratas möjligheter? 

Välkommen in på morgondagens kontor


Företag med bra it- och telekomlösningar har 150% fler nöjda medarbetare än företag med dåliga it- och telekomlösningar.

Arbetsglädje

Det finns ett samband mellan företagets val av kommunikationslösningar och de anställdas arbetsglädje, trivsel och effektivitet. Till exempel skapar teknikstrul en frustration som påverkar stämningen på kontoret och relationen mellan medarbetarna.