Digitaliseringen ökar kraven på användarvänlighet och kundnytta. Den förändrar affärsmodeller, beslutshierarkier och samhällen. Och fler ser på it som en strategisk fördel, framförallt eftersom ny teknik kan bidra till så många förbättringar. På TDC har vi under många år noggrant följt den här utvecklingen. Förutom tekniken måste vi som leverantör av it och kommunikationslösningar förstå processerna och framförallt användarperspektivet. Då kan vi hjälpa våra kunder att leverera förändring. Här delar vi med oss av våra insikter, fakta och kunnande.