Verksamheternas krav på nya funktioner, stöd för nya enheter, tillgänglighet till information och affärssystem ökar konstant. Mängden affärskritisk data tilltar snabbt samtidigt som säkerhet och redundans blir en alltmer växande utmaning. Inom TDC har vi stor erfarenhet av att leverera och drifta stabil och dynamisk it-infrastruktur – i våra hallar eller i era egna datacenter.

Specialister på affärskritisk drift

TDC är specialister på affärskritisk it-drift. Vi har några av Nordens bästa datacenter och toppmoderna serverplattformar. Våra datacenter är utrustade med rigorös tillträdeskontroll, brandskydd, strömförsörjning och kyla enligt N+1-principen. Men framför allt har vi kompetensen, rutinerna och erfarenheterna för att hantera affärskritisk data, och vi driftar idag it-system för flertalet samhällsviktiga funktioner där kontroll är A och O.

Många fördelar med TDC

Att placera er it-drift i våra datacenter innebär att vi tar ansvar upp till och med operativsystem. I tjänsten ingår tillgång till lagring, backup, redundanta brandväggar, serverhårdvara och SPLA-licenser, om så önskas. Det blir betydligt enklare för er att anpassa it-beståndsdelarna efter hur din verksamhet utvecklar sig. Totalt driftar TDC ungefär 10 000 servrar i Norden och 1 400 i Sverige. TDC är dessutom en av få ISO27001-certifierade leverantörer av it-drift i Norden.

Backup, återställning, antivirus och antispam

Vi tar backup på all er data. Dessutom ansvarar vi för att återskapa er data från backup om det blir driftsmässigt nödvändigt, eller om ni önskar det. Både backuphantering och återställning av data ingår i driftspriset. Backupdata placeras i lagringssystem i geografiskt separerat datacenter  vilket  ger hög datasäkerhet. Naturligtvis ingår antivirus till alla servrar.

Skräddarsydda tjänster för drift i ert egna datacenter

TDC kan även ta ansvaret för drift i ert egna datacenter där vi skräddarsyr tjänster och lösningar anpassade efter era förutsättningar och verksamhetskrav. Detta kan handla om allt ifrån backup och restore till övervakning eller antivirus. Vi arbetar efter ITIL-metodiken för serverdrift där alla typer av förändringar eller störningar i systemet dokumenteras och följs upp. Ni väljer själv vilka SLA som ska gälla i leveransen.

Fördelar med it-drift från TDC

  • Specialister på affärskritisk it-drift  
  • Alla servrar placeras i något av TDC:s säkra datacenter och vi tar ansvar upp till och med operativsystem 
  • Du slipper oroa dig för övervakning, patchning och backup 
  • Både backuphantering och återställning av all data ingår i driftspriset 
  • Stor erfarenhet av att drifta alla olika Windows-versioner 
  • Vi har både Linux- och Unix-specialister med mångårig erfarenhet 
  • Skräddarsydda tjänster för drift i ert egna datacenter