Det är många företag som fortfarande förvarar sin serverutrustning på kontoret. Som ett led i att säkra er data och era applikationer kan ni flytta er utrustning till något av våra datacenter. Och det finns många fördelar med det, till exempel TDC:s stamnät som innefattar skalskydd, brandskydd, kylning och redundant strömförsörjning.

TDC:s datacenter

Våra datacenter finns i Danmark och Sverige. I Sverige finns sju datacenter och samtliga ligger i TDC:s stamnät. De finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall och är byggda enligt N+1 principen.

Tillträdeskontroll

I TDC:s datacenter är samtliga ytterdörrar av stål och fönster i marknivå har fönsterluckor av stål. De är utrustade med rörelsesensorer och dörrar och fönster har försetts med öppningsbrytare. Ventilationsgaller, fönster och grindar är dessutom försedda med vibrationsbrytare. Utanför entrén finns bevakningskameror och vissa rum har kameraövervakning. Kontrollsystemet medger tillträde till datacentren endast med hjälp av personligt kodade passerkort.

Strömförsörjning

Alla elektriska installationer baseras på en N+1 lösning bestående av så kallade "No break"-system (avbrottsfri strömkälla), batterier och reservsystem (dieseldrivna generatorer). Det innebär att ett extra batterisystem och en extra dieselgenerator har installerats. Dieselgeneratorerna klarar att försörja TDC med ström i 3–4 dagar utan påfyllning. I alla datacenter finns UPS-anläggningar för att garantera ström utan strömspikar vilket kan påverka serverutrustning. UPS:erna gör även att datacentret vid ett strömavbrott kan förse utrustningen med ström utan avbrott innan dieslarna kommer igång.

Kylning

Kylsystemet som TDC använder är också uppbyggt enligt principen N+1. Därför har en extra kylenhet installerats. Luftkonditioneringssystemet – som möjliggör miljövänlig it-användning och naturlig kylning – säkerställer att rumstemperaturen i datacentren alltid är i enlighet med bästa praxis för it- och telekombranschen.TDC arbetar ständigt för att få en så effektiv och energisnål kylning av datacentren. Vi använder gärna mer miljövänliga alternativ och investerar i frekvensfläktar, vattenkyla och luftkyla om det är möjligt. 

Brandskydd för datacenter

Känsliga brandlarmssystem har installerats i datacentren. Dessa omfattar luftkanalyssystem och jonlarm som analyserar luft på olika platser i rummet och varnar vid eventuell rökutveckling och brand. Serverrummen utgör en separat brandcell med minst BD60-partitioner mot andra rum och minst BD30-dörrar mot korridorerna. Larm från brandbekämpningssystemet, tillträdeskontrollen och CTS-systemen skickas till en drifts- och övervakningscentral inom TDC, samtidigt som sms skickas ut till valda personer inom TDC eller larm till TDC:s servicedesk. TDC har även en direkt koppling till räddningstjänst vid brandlarm.

Fördelar med co-location från TDC:

  • Lång erfarenhet av affärskritisk hosting
  • Datacenter finns i Danmark och Sverige
  • Elektriska installationer baseras på en N+1 lösning bestående av ett Nobreak-system
  • Kylsystemet är uppbyggt enligt principen N+1
  • Snabbt och säkert larmsystem