En förutsättning för att den dagliga driften är en problemfri tillgång till affärsapplikationerna. Det handlar om att ha rätt it-kunskap och att ni kan säkerställa att förändringar inte påverkar driften negativt. Med våra lösningar kommer du och andra användare att uppleva korta svarstider och en hög tillförlitlighet på era applikationer.

Middleware-drift

I middleware ingår allt som finns med i it-drift, men TDC har utökat ansvaret till att även innefatta vissa pooler av applikationen. Vi tar backup, övervakar och ansvar för de delar som ingår i middlewaretjänsten. Där ingår allt som innefattas av it-drift men vi driftar även serverapplikationer på Windows och Linux/Unix, som till exempel Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle-databaser och Apache. Inom alla applikationer där vi kan erbjuda middleware-drift har vi specialiserade tekniker med certifikat, ständig uppdaterad kunskap och lång erfarenhet.

Procedurdrift

Procedurdrift befriar din organisation från en mängd driftsuppgifter som tar tid för dina it-specialister. Vi driftar dina specialapplikationer 24 timmar om dygnet, året runt, och bidrar med ledande expertis kring exempelvis övervakning och prestandaoptimering. Procedurdrift är drift av slutanvändarapplikationer och specialapplikationer såsom Microsoft Dynamics Ax, Microsoft Dynamics Nav och andra kundspecifika applikationer. Vi driftar dessa applikationer men vi behöver uppdragsgivarens hjälp med processer. Vi dokumenterar processerna och följer dem enligt dina önskemål.

ERP-system

TDC har inte middleware på några ERP-system men vi har lång erfarenhet av att drifta servrar som har dessa applikationer installerade. De applikationerna är ofta anpassade efter kunden och det krävs att en ERP-leverantör hanterar applikationen.  Idag driftar vi enligt bestämda processer delar av ERP-system åt våra kunder. Det är då kunden och/eller partnern som sätter upp processer som vi sedan följer.

Fördelar med mobila lösningar från TDC

  • Problemfri tillgång till affärsapplikationerna
  • Korta svarstider och hög tillförlitlighet
  • Certifierade och specialiserade tekniker med lång erfarenhet
  • TDC tar ansvaret för backup och övervakning